תמיר פישמן – כניסה ללקוחות
תיקי השקעותניהול תיקים גמל והשתלמותחיתום והנפקות קרנות נאמנותקרנות נאמנות קרנות השקעה פרטיותניהול תוכניות אופציות לעובדים
ניהול אופציות בנקאות להשקעותקופות גמל קרנות השתלמות ברוקראז'מחקר שוק, סקירת חברות, המלצות אנליסטים תכנים מקצועייםקרנות הון סיכון

תיק אישי